Zásady zpracování osobních údajů

Společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČO: 014 40 578, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen „VLM“), provozovatel portfolia webových stránek a tištěných titulů dostupných na www.vlmedia.cz (dále jen „Internetová stránka“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností VLM považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost VLM prioritou.

Společnost VLM je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2. V souladu s Nařízením byl společností VLM jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností VLM probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu dpo@vlmedia.cz nebo na adrese sídla VLM.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností VLM na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti VLM.

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost VLM je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování: Kde například zpracováváme:
Jméno, příjmení Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, · Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia VLM, Účetní a daňové účely, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností www.mojepredplatne.cz, www.vlmedia.cz, eshop.kreativ.cz, registrace.denik.cz, www.annonce.cz, klientské rozhraní, CRM systém, účetní systém a další
Adresa Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia VLM, Účetní a daňové účely, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností www.mojepredplatne.cz, eshop.kreativ.cz, www.kondice.cz/eshop, www.annonce.cz; CRM systém, klientské rozhraní, účetní systém a další
Cookies Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek, Provádění analýz a měření všechny weby VLM
Číslo účtu Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely účetní systém, distribuční systém, CRM systém
IP adresa Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření, Plnění ostatních zákonných povinností všechny weby VLM
Čas a datum Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností všechny weby VLM, účetní systém, kamerový systém
IČ, DIČ Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností www.mojepredplatne.cz, eshop.kreativ.cz, účetní systém, CRM a další
E-mail Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia VLM, Účetní a daňové účely, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností www.mojepredplatne.cz, www.vlmedia.cz, eshop.kreativ.cz, registrace.denik.cz, účetní systém, CRM, uchazeč a další
Fax Plnění smluvního vztahu www.mojepredplatne.cz, další
Telefon Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia VLM, Oprávněný zájem, Plnění ostatních zákonných povinností www.mojepredplatne.cz, www.vlmedia.cz, eshop.kreativ.cz, inzerce.denik.cz, účetní systém, CRM, realcity.cz; uchazeč a další
Hlasový záznam telefonních hovorů Plnění smluvního vztahu, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Nabídka produktů a služeb z portfolia VLM, Plnění ostatních zákonných povinností především jde o komunikaci ohledně předplatného
Obrazový záznam Zajištění ochrany zdraví a majetku kamerový systém
Věk Plnění smluvního vztahu, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových www.igurmet.cz , www.annonce,cz, uchazeč
Pohlaví Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových www.igurmet.cz
Přezdívka Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Oprávněný zájem, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových www.igurmet.cz ; www.annonce.cz;
SIPO Plnění smluvního vztahu www.mojepredplatne.cz
Vzdělání Plnění smluvního vztahu, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových www.dumazahrada.cz, www.igurmet.cz, uchazeč
Záliby Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových www.dumazahrada.cz, www.igurmet.cz; www.annonce.cz

Osobní údaje jsou VLM zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost VLM je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE

Společnost VLM je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje zvláštní kategorie a to pouze pro potřebu plnění smluvního vztahu (zveřejnění objednané inzerce na portálu www.annonce.cz) dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala: Pohlaví, Výška, Váha, Velikost prsou, Vlasy, Rodinný stav, Typ postižení, Barva očí, Sexuální orientace, Tetování, Piercing, Erotické zkušenosti, Erotogenní zóny, Oblíbené polohy, Lehké úchylky

2.1 Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností VLM zpracovávány pro tyto účely:

3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci VLM jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti VLM, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Společnost VLM je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování objednaných služeb. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

Společnost VLM neposkytuje osobní údaje zvláštních kategorií třetím subjektům.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje / osobní údaje zvláštních kategorií předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

4. OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVANÉ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Předplatitelé časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC jsou na základě licenční smlouvy členy National Geographic Society a jejich osobní údaje mohou být předávány společnosti NATIONAL GEOGRAPHIC PARTNERS, LLC, 1145 17th Street, N.W., Washington, D. C. 20036, USA.

5. POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají VLM poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.

Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

Soubory cookies používá VLM v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies Stránky využívají? Na Internetových stránkách může společnost VLM využívat dva druhy cookies:

Přihlášení a zabezpečení

Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby VLM. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá VLM do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení. Cookies rovněž pomáhají VLM bojovat proti aktivitám, které by porušovaly pravidla na webech např. ovlivnění hlasování v soutěžích.

Reklamy

Pomocí cookies je na webech VLM upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používané na webech VLM používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně.

Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci.

Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Návštěvnost

VLM zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu.


Na webech VLM používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics, ChartBeat a Netmonitor. Tato meření pro VLM zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže VLM neví, který konkrétní uživatel web navštívil. VLM tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. 


Online platby

Na webech používá VLM různé platební terminály pro poskytování online plateb, ale VLM nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. S platebními službami sdílí VLM informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webů VLM. U plateb VLM rovněž přes cookies analyzuje výkon různých prodejních kanálů.

Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale webům VLM nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:
Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

6. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost VLM povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

7. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla WSM. Společnost WSM si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů je platná od 1. 7. 2018.

Prihláste sa do svojich stránok

  • www..estranky.sk
    Názov stránok slúži ako prihlasovacie meno.
Zabudli ste heslo?
Zavrieť
Načítam...